BEGELEIDINGEN

In onze praktijk kan u terecht voor de diagnostiek en begeleiding van:
 

  • articulatieproblemen

  • leerstoornissen: dyslexie-dyscalculie-dysorthografie

  • afwijkend mondgedrag

  • voorbereidende schoolse vaardigheden (schoolrijpheid)

  • spraak- en taalstoornissen

  • neurologische spraak- en taalstoornissen bij volwassenen en ouderen

  • stotteren en broddelen bij kinderen, adolescenten en volwassenen

1. Kennismaking

U kan telefonisch of via mail contact met ons opnemen op eigen initiatief of na doorverwijzing. Er volgt een intakegesprek waarbij volgende items aan bod komen : hulpvraag, verstrekken informatie logopedisch onderzoek, het verloop van de behandeling, honoraria en mutualiteit, bespreking van de aanpak van onze praktijk.

2. 

Onderzoek

Gedurende de behandelperiode onderzoeken we regelmatig de progressie van de patiënt om zo een beeld te krijgen van eventuele stagnatie (weinig vooruitgang) of progressie (wel vooruitgang). Op regelmatige tijdstippen vinden er ook gesprekken plaats met de ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers…

3. 

Therapie

Na de resultaten van het logopedisch onderzoek grondig te hebben geëvalueerd kan de therapie starten . Daarbij wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met de betrokken personen.( ouders ,school, CLB ,dokter,…)

LOGOPEDIE

POPPE NADINE