SPECIALISATIES

Vertraagde taal- en spraakontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

 

Articulatiestoornissen

Als kind leren we klanken stap voor stap uitspreken en gebruiken in woorden. Daardoor kan een kind niet alle klanken onmiddellijk uitspreken. Tot de leeftijd van ongeveer 5 jaar zijn spraakproblemen normaal. We spreken van een articulatiestoornis wanneer de problemen blijven en bepaalde spraakklanken niet of foutief gearticuleerd worden.

 

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel.

 

Afasie

Een gekende neurologische stoornis is afasie. Bij volwassenen en kinderen kunnen taalstoornissen ontstaan na hersenletsel. Dit wordt afasie genoemd. Iemand met afasie kan onder andere moeite hebben met het vinden van de juiste woorden, het begrijpen van gesprekken en het juist uitspreken van woorden. De logopedist kan de aard van de taalstoornis onderzoeken en helpen de communicatie 

 
 

Leerstoornissen

Een leerstoornis is een probleem dat zich voordoet tijdens de prille kinderjaren in het leren van vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken, taal en zelfs bewegingen (motorische vaardigheden). Onbehandeld kunnen ze later voor grotere problemen zorgen of voor een tragere vooruitgang tijdens de eerste schooljaren. 

LOGOPEDIE

POPPE NADINE